CASA DE AJUTOR RECIPROC

Casa de Ajutor Reciproc - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Istoric

CAR UTC-N a luat ființă în anul 1967. Este afliată Uniunii Naționale și Uniunii Teritoriale a județului Cluj a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România (U.N.C.A.R.S.R.)

 

În prezent CAR UTC-N are 253 de membrii, având  968.377 lei în active.

 

În conformitate cu prevederile art. 7 (1) din Legea nr. 122/1996 republicată, activitatea caselor de ajutor reciproc din sistemul U.N.C.A.R.S.R. este supravegheată sistematic, prin metode, modele și proceduri avansate, în pas cu experiența internă și internațională din domeniu.

 

Prin supraveghere se urmărește asigurarea bunei funcționări a caselor de ajutor reciproc. Acestea trebuie să răspundă permanent solicitărilor de împrumuturi ale membrilor și să bonifice fondurile sociale acumulate de aceștia la C.A.R. cu o dobândă stimulatoare, cel puțin egală cu nivelul inflației.

 

Supravegherea activității caselor de ajutor reciproc se efectuează, începând cu anul 2003, de către Direcția de Supraveghere a Uniunii Naționale. Direcția de Supraveghere este compusă din specialiști de la fiecare uniune teritorială a C.A.R., condusă de un director la nivelul U.N.C.A.R.S.R. Direcția este subordonată și raportează numai Conferinței Naționale a C.A.R.

 

Supravegherea are ca obiectiv prioritar respectarea standardelor de performanță și a normelor de risc prevăzute în reglementările U.N.C.A.R.S.R. Aceste standarde prevăd, între altele, constituirea unor rezerve de capital și de lichiditate care să garanteze funcționarea caselor de ajutor reciproc, indiferent de problemele care apar în activitatea internă sau în mediul extern al acestora.

 

Activitatea de supraveghere se desfășoară simultan, pe două planuri:

 

supravegherea pe baza indicatorilor de prudențialitate, pe care toate casele de ajutor reciproc afiliate sistemului sunt obligate să-i raporteze periodic (supraveghere în sistem off-site), și supravegherea la fața locului, respectiv la sediul caselor de ajutor reciproc cu potențial de risc semnificativ (supravegherea în sistem on-site)

© Biblioteca UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus