CASA DE AJUTOR RECIPROC

Casa de Ajutor Reciproc - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Servicii

CAR este o asociație de drept privat, fără scop patrimonial, creată pe baza liberului consimțământ și voinței de asociere a membrilor săi.

 

Activitatea legată de obiectul de activitate al CAR, este scutită de taxe și impozite.

 

 

Membrii C.A.R.

 

Casele de Ajutor Reciproc sunt organizații asociative și în consecință aparțin membrilor lor.

 

Poate fi membru CAR orice persoană fizică cu un venit salarial, care domiciliază și lucrează în România, fără deosebire de naționalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.

 

Primirea în CAR se face pe baza exprimării voinței libere a fiecarei persoane prin completarea unei cereri de înscriere, taxa de înscriere fiind de 10 lei.

 

Se achită lunar o cotizație de minim 20 lei, sumă ce se capitalizează, constituind fondul social al fiecărui membru.

 

Drepturile membrilor CAR:

  • Votează la Adunările Generale ale CAR; fiecare membru are dreptul la un singur vot, indiferent de valoarea fondului său social;
  • Aleg și sunt aleși în organele de conducere ale CAR;
  • Utilizează nediscriminatoriu serviciile CAR;
  • Se adresează organelor de conducere în orice problemă referitoare la activitatea CAR;
  • În cazul în care membrii constată că în desfășurarea activității CAR, a Consiliul Director nu sunt respectate prevederile statutare, se comit abuzuri sau le sunt lezate drepturile statutare, pot solicita convocarea Adunării Generale a membrilor CAR, pentru a se stabili măsuri corespunzatoare.
  • În caz de deces fondul social acumulat revine moștenitorilor legali.

 

 

Membrii CAR au următoarele îndatoriri:

  • Să respecte prevederile statutului CAR, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director;
  • Să îndeplinească condițiile statutare referitoare la dobândirea calității de membru CAR;
  • Să achite ratele și dobânda la împrumuturile acordate, în condițiile contractuale stabilite;
  • Să nu aducă prejudicii materiale sau de imagine CAR UTC-N.

 

 

Împrumuturi

 

CAR  UTC-N îsi propune să ajungă primul partener financiar al membrilor săi.

 

Casa de Ajutor Reciproc dorește să furnizeze membrilor săi împrumuturi, care corespund necesităților lor și să stabilească o relație financiară pe termen lung cu fiecare dintre ei.

 

Imprumutul se aprobă pe baza completării cererii de împrumut depusă la registratura UTC-N.

 

În cazul refuzului acordării împrumutului în cuantumul solicitat, CAR consiliază financiar solicitantul și face o contraoferta în conformitate cu posibilitățile financiare reale ale acestuia.

 

Plățile împrumutului (incluzând principalul și dobânda) trebuie făcute în conformitate cu termenii contractului.

 

Plata împrumutului se poate face anticipat, parțial sau integral, fără penalități.

 

Plățile împrumutului vor fi acceptate în orice zi lucrătoare. Dovada plății va fi reprezentată de chitanța primită de la casier.

 

Oferim împrumuturi în valoare de 5 ori Fondul social depus.

 

 

NU AVEM COMISIOANE LUNARE

 

Termenul de rambursare a împrumutului este de maxim 5 ani, funcție de suma împrumutată.

 

Toate împrumuturile acordate  vor fi analizate și aprobate printr-o majoritate de voturi a Consiliului Director.

 

Rata lunară pentru împrumut se poate amâna o singură dată pe durata împrumutului, dar dobânda se dublează în luna următoare.

 

Refinanțarea împrumutului (pentru obținerea unor sume mai mari) se poate acorda o dată pe an (la 12 luni de la data acordării împrumutului sau  refinanțării anterioare). Din noul contract încheiat se va reține soldul vechiului împrumut, membrul CAR primind doar diferența celor două solduri.

 

Cenzorul intern al CAR-ului împreună cu inspectorul financiar al Uniunii Teritoriale controlează periodic activitatea CAR și răspund de asigurarea aplicării politicii în mod adecvat.

 

 

Fond social

 

Sursa împrumuturilor acordate o constituie depunerile membrilor într-un cont personal, denumit "fond social".

 

Fondurile sociale sunt purtatoare de dobândă. Procentul dobânzii este stabilit de  CAR UTC-N împreună cu Uniunea Teritorială, în funcție de rezultatul financiar al anului încheiat.

 

Scopul final al unei Case de Ajutor Reciproc este să-și ajute membrii să folosească instrumentele financiare, pentru îmbunătățirea situației lor economice și sociale. Acest proces înseamnă adunarea unor sume de bani de la un numar mare de membri, pentru a fi puse în comun într-un fond, denumit fond social. Acest fond comun este apoi utilizat pentru acordarea de împrumuturi membrilor CAR.

 

Contribuțiile la fondul social sunt lichide, adică întreaga sumă este disponibilă când membrul dorește să se retragă din CAR.

 

Se pot face depuneri suplimentare pentru creșterea fondului social.

 

Retragerea Fondului social se face pe baza unei cereri de retragere.

© Biblioteca UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus